Enduro ZERØ สุดยอดลูกปืนเซรามิคที่ดีที่สุดที่เคยมีมาในวงการจักรยาน
ช่วยให้การปั่นนั้นราบลื่นขึ้น ประหยัดพลังงานมากขึ้น ไปได้เร็วกว่าเดิม
คุณจะสามารถรู้สึกได้ถึงความลื่นไหลที่แตกต่าง และยิ่งไปกว่านั้นลูกปืน Enduro ZERØ มีความแข็งแรงทนทานมากกว่าลูกปืนธรรมดาทั่วไป
ทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนานกว่า คุ้มค่ากับการลงทุน
ประการที่1 ลูกปืนเซรามิค Enduro นั้นผลิตจาก
   Silicon Nitride Ceramic (Si3N4) ซึ่งมีค่าความแข็งสูงกว่าลูกปืน
   เหล็ก ถึง 7 เท่า ทำให้เกิดการเสียรูป(deform)ได้ยากกว่าและมี
   ความทนทานมากกว่า
ระการที่2 ลูกปืนเซรามิค Enduro มีค่าความกลม
(Roundness) สูงกว่าลูกปืนทั่วไป โดยลูกปืนเซรามิค Enduro ZERØ
ที่ทาง TAB Group นำเข้ามาจำหน่ายนั้นเป็นลูกปืนเซรามิคเกรด 3
(Grade 3) ซึ่งมีความกลมมากกว่าลูกปืนเหล็กที่ใช้ใน Campagnolo
Record หรือ Shimano Dura-Ace ถึง 5 เท่า (Grade 25) และมีค่า
ความกลมมากกว่าลูกปืนเซรามิคยี่ห้อทั่วไปที่วางจำหน่ายอยู่ใน
ท้องตลาดซึ่งเป็นลูกปืนเซรามิคเกรด 5(Grade 5) หรือต่ำกว่านั้น 
ประการที่3 ในส่วนของตลับลูกปืน Enduro นั้นออกแบบ
และผลิตโดย ABI Industries ผู้ผลิตตลับลูกปืนที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา
ลูกปืนและวัสดุทั้งหมดที่ใช้นั้นผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตลูกปืนชั้นนำใน
ประเทศญี่ปุ่น พื้นผิวของตลับลูกปืน Enduro นั้นเป็น Chrome Steel
เกรดพิเศษที่มีค่าความแข็งมากกว่า Stainless Steel ที่ใช้ในตลับลูกปืน
ทั่วไปมาก เคลือบด้วย Black Oxide อีกท้ังได้ผ่านขั้นตอนที่เรียกว่า
Cryogenic ซึ่งคือการเรียงตัวของโมเลกุลใหม่โดยการแช่เย็นที่อุณหภูมิ
ศูนย์องศาสมบูรณ์ (Absolute Zero เท่ากับ 0 องศาเคลวิน หรือ -273
องศาเซลเซียส) ทำให้มีความทนทานและเกิดเป็นตามดได้ยากกว่า
ตลับลูกปืนทั่วๆไปมาก 
   ประการที่4 ลูกปืน Enduro แต่ละลูกถูกจัดเรียงไว้ใน
Polyamide retainer ที่ออกแบบมาพิเศษให้ลูกปืนแต่ละลูกนั้นสามารถ
หมุนได้อย่างอิสระ (เพราะหากไม่มี Retainer ใส่ไว้ลูกปืนจะกระทบกัน
และผลักดันให้เกิดการหมุนไปในทิศทางตรงข้ามทำให้เกิดแรงเสียด
ทานมากกว่า) และช่วยให้จาระบีที่ใส่ไว้นั้นกระจายได้อย่างทั่วถึง
   ประการที่5 ซีลที่ใช้ปิดตลับลูกปืนนั้นคือ Silicone 
VVseals ซึ่งได้ผ่านการคิดคำนวณมาอย่างดี โดยซีลจะมีขนาดที่พอดี
กับตลับลูกปืนมากที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองและความชื้นต่างๆ
เข้าไปแต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องไม่สัมผัสกับลูกปืนและต้องก่อให้เกิด
แรงเสียดทานน้อยที่สุด เพื่อที่จะทำให้หมุนได้อย่างราบรื่นมากที่สุด 
  ประการที6 Enduro ใช้จารบีของ Kyudo Yushi รุ่น
PS2 ที่ออกแบบมาให้ใช้กับลูกปืนเซรามิคโดยเฉพาะ และมีอัตราการ
บรรจุที่ 60-70% ซึ่งทำให้ลูกปืนสามารถหมุนได้อย่างราบลื่นมากที่สุด
  ประการที่7 ลูกปืน Enduro ทุกตลับออกแบบมาให้
ผู้ใช้สามารถสามารถเซอร์วิสเองได้โดยง่าย อีกทั้งสามารถถอดแยก
ตลับลูกปืนแต่ละส่วนออกจากกันเพื่อทำความสะอาดและประกอบกลับ
เข้าเป็นเช่นเดิมได้

Back to Top