50ปี แล้ว...ไม่อยากจะเชื่อเลย จากบริษัทเครื่องมือเล็กๆ หลังร้านจักรยานจะเดินทาง
มาถึง 50 ปีในปี พ.ศ.2556 (ค.ศ.2013) ที่จะถึงนี้ได้ แต่มันก็เป็นเรื่องจริง....

พ่อของผม Howard กับ Art Engstrom เพื่อนของเขาเป็นหุ้นส่วนทำร้านจักรยาน
เล็กๆด้วยกันในตอนนั้นสับจานและ Caliper Brake เป็นเรื่องที่ซ่อมยากอีกทั้งน้ำหนักรถจักรยาน
ก็มากกว่า 40 ปอนด์มันเลยเป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับการซ่อมจักรยานซักคัน จากปัญหานี้นี่เอง
ทำให้เขาทั้งสองเกิดความคิดที่จะสร้างขาตั้ง (Stand) สำหรับซ่อมจักรยานขึ้นมา

Stand และเครื่องมือล็อตแรก ที่ส่งขายให้กับจักรยานยี่ห้อ Schwin Bicycle ไม่นาน
ความต้องการก็สูงขึ้น ปี พ.ศ.2524 (ค.ศ.1981) ร้านจักรยานก็ขยายโดยมทั้งหมด 3 ร้านและ
ได้เป็นร้านที่ขายจักรยานยี่ห้อ Schwinn ได้มากที่สุดในประเทศหลังจากนั้น Howard และ Art
ก็ขายกิจการ และมุ่งมั่นในธุรกิจเครื่องมือซ่อมจักรยานตั้งแต่นั้นมา

นับจากร้านจักรยานเล็กๆ จนถึงวันนี้ เรายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เรากำลังปรับหน้าดิน
สำหรับอาคาร หลังที่ 3 และด้วยเครื่องมือกว่า 400 รายการกับความจงรักภักดีในตัวสินค้าของท่าน
เราพร้อมที่จะก้าวต่อไปอีก 50 ปีข้างหน้า เป้าหมายและปรัชญาการดำเนินธุรกิจของเรายังคงเดิม
คือ “สร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและคอยดูแลอยู่เบื้องหลังติดตามความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม
ตลอดเวลาดูแลทุกคนอย่างยุติธรรมด้วยจริยธรรมและมีความสุขกับทุกสิ่งที่ทำ”

เรามีความสุขกับทุกสิ่งที่ผ่านมารวมถึงความสำเร็จอันยาวนานนี้ เราต้องขอบคุณผู้คนมากมาย
เริ่มจาก Art และ Howardบุคคลแรกที่ร่วมสร้างธุรกิจนี้ขึ้นมาขอบคุณท่านในฐานะช่างผู้ให้ความจงรักภักดี
ต่อสินค้า “สีฟ้า” (สัญลักษณ์ของ Park Tool) สั่งซื้ออย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 50 ปี ขอบคุณและ
เป็นเกียรติที่ได้ดำเนินธุรกิจร่วมกันตลอดมาเราจะทำดีที่สุดเพื่อสร้างเครื่องมือที่ดีที่สุดในโลก ในอีก
50 ปีข้างหน้า และต่อๆไป

Back to Top